© 2017
V8-Bar

Events

Wer hät scho mol e Lokal gsuecht für

- e chline private Alass

- (Geburi-)Fiier oder

- en Obig für en Event?

D’Moni stellt eu gern V8 Bar und de Service zur

Verfüegig.

Händer e frog, chömet eifach uf mich zue.